Radia:


Anteny:
FanDipole
FD3
Diamond X-300

Oprogramowanie
Fedora Linux + Gnome
EWLog i/lub FLRig + CQRlog
FLDigi / WSJT-X

SP6INA


Zapraszam do QSO na:
145.350
SR6W / SR6R / SR6DST / SR6S
80m ( 3.700 <-> 3.750 )